Romania Studio Moderna legal info

STUDIO MODERNA SRL o societate cu raspundere limitata, administrată în sistem unitar, cu sediul în Bd.-ul Splaiul Independeței nr. 319L, Clădirea Paris, corp A1, parter, Sector 6, București. cu Codul Unic de Idetificare Fiscala RO15065733, Tel: +4 021-455 0055;

NR. INREGISTRARE: J40/12581/2002
COD FISCAL: RO15065733
Capital Social: 90.000 RON
Titular de licenta audiovizuala: STUDIO MODERNA SRL (www.studio-moderna.com, www.top-shop.ro)

Adresa de posta electronica la care STUDIO MODERNA SRL poate fi contactata rapid, direct si efectiv este: info@top-shop.ro

Titular al licentei audiovizuale pentru serviciul de programe cu denumirea “TOP SHOP”

Organismul de reglementare competent:
Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)
Adresa: Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti
Tel.: +40(0)21 305 53 50; site web: www.cna.ro; email: cna@cna.ro